Tanpa Akad Bermasalah tagged posts

Kepemilikan Belum Sempurna

Kepemilikan Belum Sempurna

Kepemilikan Belum Sempurna

Pada akad jual-beli antara nasabah dan bank kredit pemilikan rumah KPR (syariah) terdapat kesepakatan bahwa bank akan mengadakan (membeli) properti dan setelah itu ...

Read More
KPR tanpa RIBA

Mewujudkan Perumahan Syariah Berkah Berlimpah

Mewujudkan Perumahan Syariah Berkah Berlimpah

Assalaamu’alaikum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh….
Bapak dan ibu yang kami hormati
Alhamdulillah, kita berjumpa di sini
guna mewujudkan kemas...

Read More